Funkční manuální medicína Tichý

Autorem tohoto konceptu je Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., který jej sestavil se svým týmem na základě výsledků výzkumu i vlastní klinické praxe. Funkční manuální medicína Tichý je nová léčebná metoda, která pomáhá při různých obtížích pohybového aparátu, dokonce i tam, kde ostatní postupy selhávají. Oproti klasickým fyzioterapeutickým metodám má výhody, kdy vyšetřuje klouby ve fyziologických polohách a směrech přirozeného pohybu. Vyšetří kloub ve všech základních osách a rovinách, přesně určí směr blokády a následnou léčbu. Zároveň neopomíjí svaly, které mohou být příčinou některých problémů. Funkční manuální medicína Tichý je slučitelná s ostatními koncepty včetně alternativní medicíny. Pracuje s reflexními řetězci a vnitřními orgány. Doc. Miroslav Tichý svým žákům vysvětluje, jakým způsobem se v pohybovém řetězci projevují záněty v těle. A to i skryté, tzv. latentní záněty, které jsou často klinicky nezjistitelné. Podle výzkumů vyšetření by měl být postižený naprosto zdráv, ale trpí bolestí a pocity nepohodlí. Funkční manuální medicína Tichý dokáže problém lehce odhalit a potom jej účině léčit.

V čem je funkční medicína Tichý revoluční

 

Fyziologičtější přístup

kloub vyšetřuje ve směrech, ve kterých se běžně pohybujeme pomocí vlastních kosterních svalů. Klasická rehabilitace klouby vyšetřuje v uměle nastavených polohách nepřirozenými a nefyziologickými pohyby.

Komplexnější přístup

vyšetřuje kloub i jeho svaly současně, nikoliv odděleně. Vychází se z předpokladu, že funkční blokáda kloubu nemusí být zapříčiněna pouze poruchou v kloubu, ale může ji také způsobit problém kosterního svalu.

 

Trojrozměrný přístup

vyšetřování ve fyziologických směrech pohybu umožní vyšetřit kloub ve všech základních osách a rovinách, což umožňuje určit směr blokády a tomu následně přizpůsobit léčbu. U víceosých kloubů metoda dokládá, že kloub je funkčně zablokovaný ve všech směrech jeho pohybu současně.

Globální přístup

metoda je slučitelná s ostatními koncepty včetně alternativní medicíny. Ostatní rehabilitační postupy může velmi dobře doplňovat a spolupracovat s nimi. Pracuje s reflexními řetězci a vnitřními orgány, jejichž problémy se často promítají do pohybového aparátu.