Co je aromaterapie?

Aromaterapie je jedna z nejstarších léčebných metod. První dochované důkazy pochází již z doby starověku. Již zhruba před 4000 lety používali staří Sumerové různé k léčení aromatické rostliny, stejně tak se našli zmínky na staroegyptských papyrových svitcích.V starém Řecku jejímu dalšímu rozvoji pomohli lékaři Hippokrates či Galenos. Ve středověku se lékařské umění často pojívalo s rozvojem jiných odvětví – alchymie, astrologie, astronomie či další vědy. V této době při morových epidemiích docházelo k jevu, kdy různí mastičkáři, lékaři, voňavkáři zůstávali imunní vůči nákaze právě díky své práci s rostlinnými silicemi.

 

Co jsou rostlinné silice? 

Jsou to vedlejší produkty látkové výměny rostlin, které se vytvářejí různými biogenetickými pochody přímo uvnitř buněk rostlin.  Jsou velmi těkavé: snadno přecházejí z kapaliny do plynné substance. Doslova je to „duše rostliny“, nosič informace a energie. Rostliny je samovolně vylučují do ovzduší a vytvářejí okolo sebe jakousi „auru“. Pomocí silic rostlina komunikuje se svým okolím a vytváří si okolo sebe ekosystém, který je pro ni přívětivý. Dokáže se vymezit z okolí rostlin, které by ji ubírali světlo či živiny, odpuzuje hmyz, zvěř, cizopasníky, houby či původce různých nemocí, které by mohly rostlině uškodit. Naopak přitahuje jiný hmyz či další živé tvory, které jí pomohou při rozmnožování – opylování. Může se třeba takto bránit proti UV záření či jiným nepříznivým vlivům.

 

Jak funguje aromaterapie? 

Éterické oleje obsahují mnoho biochemických sloučenin, které jsou v nich různě namíchány. Každá složka má trochu jiné působení na tělo – jedna je relaxační, uklidňující, uspávající, jiná naopak tonizační, povzbuzující, osvěžující, jedna dokáže zabíjet bakterie či viry, případně různé plísně (prokázáno v laboratořích). Snižují či zvyšují krevní tlak, zastavují křeče, snižují teplotu, zlepšují prokrvení, hojí rány, popáleniny, omrzliny, zacelují jizvy, vyrovnávají hormonální nerovnováhu, pomáhat od bolesti, atd. Zkrátka dokážou pomoci tělu, aby si samo pomohlo od různých bolístek. A nejen na těle. Vynikající je právě jejich působení na duši a na emoce.

 


Co jsou éterické oleje?
 

Éterické oleje produkty získané zpracováním rostliny –  destilací, macerováním rostlinných částí v tukových základech, extrakce rozpouštědly, lisováním či jiným způsobem. Jsou to velice koncentrované látky. Abychom je mohli použít, je nutné je naředit, jinak by mohli poškodit pokožku či sliznice. Rozpouštějí se v tucích, alkoholu, v medu, mléce, nerozpouštějí se ve vodě. Do krevního oběhu se dostanou přes kožní vlásečnice či nosní sliznici během 10-15 min.

Jak to, že nám určitá vůně časem přestane vonět? 

Čich je jedním z nejprimitivnějších smyslů a reaguje s nejstarší částí našeho nervového systému: limbickým systémem. Odsud jsou řízeny instinktivní reakce sloužící k zachování jedince i rodu, ovlivňuje vegetativní systém, dále je zodpovědný za naše emoce a má vztah k učení a paměti. Navíc je čichový systém jediný, při kterém zachycujeme informaci, kterou nemůžeme vidět. Je první, který nás varuje před hrozícím nebezpečím, aniž si jej vůbec uvědomujeme (něco nám „nevoní“). Jak se mění naše rozpoložení, zdravotní stav, nálada, či jen stav během průběhu dne respektující biorytmy, mění se i naše preference vůní. Podvědomě si vybíráme ty, které opravdu potřebuje teď v daný okamžik a naopak, vyhýbáme se těm, které by nás usměrňovaly proti našemu přesvědčení.

 


Proč na každém jedinci voní stejná vůně jinak?

Jak už bylo vysvětleno, každá vůně má v sobě spousty různých složek. Po pár minutách přejde přímo do krevního oběhu, navíc v těle se chová jako živá látka. Působí přímo na buněčné úrovni a sama si najde problém, který má pomoci vyřešit. Tím si tělo přijme pouze ty složky dané vůně, které potřebuje, ostatní se odpaří.Synteticky vyrobené vůně ale tuhle léčebnou schopnost nemají!!!